Posts Tagged ‘skoterolyckor’

Säkerhet för dig och din snöskoter

onsdag, oktober 27th, 2010

Skotrarna blir fler till antalet och blir allt vassare. Därför har reglerna skärpts för dig som kör skoter. Du måste vara minst 16 år gammal och ha ett förarbevis utfärdat av Transportstyrelsen, alternativt ett traktorkort eller körkort utfärdat innan år 2 000.

Högertrafik gäller som vanligt och den tillåtna maxhastigheten är 70 km i timmen. De allra flesta skoterolyckorna orsakas av hög hastighet och alkohol. För dig som kör skoter gäller samma regler för alkohol som för bilförare. 75 % av alla förolyckade skoterförare har varit alkoholpåverkade och i åldern 20-30 år är motsvarande siffra 90 %. Hälften av de omkomna har drunknat, tänk på att aldrig köra på okända isar.

Andra vanliga orsaker till snöskoterolyckor är kollision med stubbar, stenar och annat som döljs under snön och även kollision med bilar. För snöskotrar gäller alltid stopplikt vid korsning av allmän väg, även om stoppmärke saknas. Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp när du korsar väg. Tillämpa samma regler vid järnvägskorsning, järnvägar får endast korsas på särskilt anordnade överfarter.

Det bästa sättet att undvika skoterolyckor är att alltid köra nykter och att anpassa farten efter körvana, terräng och siktförhållanden. Och du! Glöm inte hjälmen!