Posts Tagged ‘skoterförsäkring’

Hitta billigast snöskoterförsäkring i jämförelse

fredag, oktober 29th, 2010

SnöskoterförsäkringVi tipsar om att du enkelt och snabbt kan få hjälp med att jämföra snöskoterförsäkring och hitta den bästa och billigaste snöskoterförsäkringen.

Det är ett tidskrävande jobb att höra med alla försäkringsbolag om priser och villkor för snöskoterförsäkring.
Men det finns till och med gratis hjälp att få med detta jobb. På jämförelsetjänsterna på nätet kan du enkelt begära en offert på skoterförsäkring från fler försäkringsbolag samtidigt och sedan i lugn och ro välja vilken du vill teckna.

Din skoterförsäkring – så är den uppbyggd

torsdag, oktober 28th, 2010

En skoterförsäkring fungerar på samma sätt som en bilförsäkring. Trafikförsäkring är obligatorisk och utöver det kan du välja mellan hel- och halvförsäkring. Många försäkringsbolag låter dig välja om din skoterförsäkring ska vara en helårsförsäkring eller en avställningsbar försäkring.

Den obligatoriska trafikförsäkringen utgör grunden i din skoterförsäkring, fordonsägaren kan sedan bygga på med halvförsäkring, helförsäkring och tilläggsförsäkring.
Enligt Trafikskadelagen måste en snöskoter som inte är avställd vara trafikförsäkrad. Om skotern inte trafikförsäkras, blir ägaren skyldig att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen.
Trafikförsäkringen ger ersättning om du skadar dig själv, passagerare, medtrafikant eller annans egendom. Försäkringen täcker inte skador som uppkommer på din egen snöskoter om du anses vara vållande.

Halvförsäkringen kallas också delkasko och täcker stöld, brand, glasskador och rättsskydd. Rättsskyddet ersätter kostnader för juridiskt ombud och rättegångskostnader om du hamnar i tvist.

En helförsäkring för snöskoter består i grunden av en halvförsäkring kombinerad med en extra vagnskadeförsäkring som ersätter skador på din snöskoter som uppkommer i samband med olycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
De flesta försäkringsbolag erbjuder även ett antal tilläggsförsäkringar som komplement till halvförsäkringen och helförsäkringen. Ditt behov av tilläggsförsäkringar styrs av hur komplett du vill att ditt försäkringsskydd ska vara i kombination med vilket skydd din skoterförsäkring ger dig i grundomfattningen.

Säkerhet för dig och din snöskoter

onsdag, oktober 27th, 2010

Skotrarna blir fler till antalet och blir allt vassare. Därför har reglerna skärpts för dig som kör skoter. Du måste vara minst 16 år gammal och ha ett förarbevis utfärdat av Transportstyrelsen, alternativt ett traktorkort eller körkort utfärdat innan år 2 000.

Högertrafik gäller som vanligt och den tillåtna maxhastigheten är 70 km i timmen. De allra flesta skoterolyckorna orsakas av hög hastighet och alkohol. För dig som kör skoter gäller samma regler för alkohol som för bilförare. 75 % av alla förolyckade skoterförare har varit alkoholpåverkade och i åldern 20-30 år är motsvarande siffra 90 %. Hälften av de omkomna har drunknat, tänk på att aldrig köra på okända isar.

Andra vanliga orsaker till snöskoterolyckor är kollision med stubbar, stenar och annat som döljs under snön och även kollision med bilar. För snöskotrar gäller alltid stopplikt vid korsning av allmän väg, även om stoppmärke saknas. Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp när du korsar väg. Tillämpa samma regler vid järnvägskorsning, järnvägar får endast korsas på särskilt anordnade överfarter.

Det bästa sättet att undvika skoterolyckor är att alltid köra nykter och att anpassa farten efter körvana, terräng och siktförhållanden. Och du! Glöm inte hjälmen!