Posts Tagged ‘skoterförsäkring halvförsäkring’

Din skoterförsäkring – så är den uppbyggd

torsdag, oktober 28th, 2010

En skoterförsäkring fungerar på samma sätt som en bilförsäkring. Trafikförsäkring är obligatorisk och utöver det kan du välja mellan hel- och halvförsäkring. Många försäkringsbolag låter dig välja om din skoterförsäkring ska vara en helårsförsäkring eller en avställningsbar försäkring.

Den obligatoriska trafikförsäkringen utgör grunden i din skoterförsäkring, fordonsägaren kan sedan bygga på med halvförsäkring, helförsäkring och tilläggsförsäkring.
Enligt Trafikskadelagen måste en snöskoter som inte är avställd vara trafikförsäkrad. Om skotern inte trafikförsäkras, blir ägaren skyldig att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen.
Trafikförsäkringen ger ersättning om du skadar dig själv, passagerare, medtrafikant eller annans egendom. Försäkringen täcker inte skador som uppkommer på din egen snöskoter om du anses vara vållande.

Halvförsäkringen kallas också delkasko och täcker stöld, brand, glasskador och rättsskydd. Rättsskyddet ersätter kostnader för juridiskt ombud och rättegångskostnader om du hamnar i tvist.

En helförsäkring för snöskoter består i grunden av en halvförsäkring kombinerad med en extra vagnskadeförsäkring som ersätter skador på din snöskoter som uppkommer i samband med olycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
De flesta försäkringsbolag erbjuder även ett antal tilläggsförsäkringar som komplement till halvförsäkringen och helförsäkringen. Ditt behov av tilläggsförsäkringar styrs av hur komplett du vill att ditt försäkringsskydd ska vara i kombination med vilket skydd din skoterförsäkring ger dig i grundomfattningen.