Trafikförsäkring snöskoter

Trafikförsäkringen är den första nivån av tre inom snöskoterförsäkring. Den obligatorisk enligt lag och samtliga snöskotrar i trafik måste därmed ha en trafikförsäkring. En trafikförsäkring täcker skador på fordon och personer som är involverade i en eventuell olycka, oavsett vem som orsakat skadan.

Trafikförsäkringen är ett krav på alla fordon som vistas i trafik såväl mopeder, bilar, motorcyklar och snöskotrar.

Utöver trafikförsäkring för snöskoter kan man utöka sitt skydd med en halvförsäkring eller en helförsäkring.

För vissa snöskoter-modeller vill försäkringsbolagen inte alltid teckna enbart traffikförsäkring, utan kräver att du som snöskoterägare skall teckna minst en halvförsäkring. Detta gäller som en tumregel ofta modeller över 100 cc.

One Response to “Trafikförsäkring snöskoter”

  1. […] obligatoriska trafikförsäkringen utgör grunden i din skoterförsäkring, fordonsägaren kan sedan bygga på med halvförsäkring, […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.