Halvförsäkring snöskoter

Alla skoterägare som avser att köra med snöskotern ärvenligt lag skydiga att ha en en så kallad trafikförsäkring  det vill säga en grudläggande försäkring för sitt fordon. Utöver detta kan man utöka sitt skydd med en halvförsäkring eller en helförsäkring.

En halvförsäkring för snöskoter är den andra nivån av tre Halvförsäkringen täcker oftast, utöver det som ingår i trafikförsäkringen, brand, stöld, maskinskador och andra skador.

Eftersom det kan  blir väldigt dyrt vid skador på snöskotrar och andra fordon ger halvförsäkingen en bra balans mellan risk kostnad och den nivå av skydd som krävs för många snöskoterägare.

För vissa snöskoterklasser (ofta från 100cc) vill försäkringsbolagen att du tecknar minst en halvförsäkring till din snöskoter.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.