Trygg hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag och är ett helägt dotterbolag till ett av världens största försäkringsbolag, brittiska RSA. De har ett stort utbud av sakförsäkringar för privatpersoner och företag. Deras skoterförsäkring täcker både skotern och kälken/pulkan. Dessutom ingår Kris i Trygg-Hansas snöskoterförsäkring, som kan ge tio terapeutiska behandlingar för trafikolycksdrabbade personer. Snöskoterförsäkringen gäller både när du kör och när skotern står förvarad.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.