Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag i samverkan. Länsförsäkringar erbjuder ett komplett sortiment av försäkrings- och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Deras snöskoterförsäkring är en årsförsäkring och priset beräknas efter säsong. Det betyder att större delen av årspriset är beräknat under vinterhalvåret och en mindre del under sommarhalvåret. Snöskoterförsäkringen gäller även tillkopplat terrängsläp till ett värde av ett halvt prisbasbelopp.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.