Dina försäkringar

Dina Försäkringar består av ett 50-tal lokala försäkringsbolag i samverkan under Dina-gruppen. Dina Försäkringar har gått från att vara geografiskt begränsade till landsbygdsområden till att bli rikstäckande med allt större verksamheter i tätorter och städer. Deras snöskoterförsäkring gäller hela året och täcker även tillkopplad pulka eller kälke.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.